Här berättar vi allt du behöver veta om appar, och vad du kan göra med dem.

   

App för grön fleet management   arrow

Går transportbranschens utmaningar att underlätta med en app? Det kan tyckas lättvindigt att hävda, men det är faktiskt sant. En app som underlättar din fleet management och gör att du kan arbeta mer mobilt, spåra din flotta och dela med andra medarbetare och kunder skapar lukrativa konkurrensfördelar för den som arbetar med lagerlogistik och transport.

Traxet är bra på att uppfinna lösningar som ska underlätta en transportverksamhet. Deras specialitet är fleet management och de har kommit med innovativa lösningar på hur man kan underlätta verksamheten med hjälp av bland annat GPS-teknik. De tillhandahåller lösningar bland annat för uppgiftshantering, bokning, grön körning och realtidsspårning. För en som befinner sig i en transportbetonad bransch, e-handel, godshantering och annat, innebär det minskade kostnader och betydligt färre mänskliga misstag.

Grön körning och krav från kunden

Det är snart val och ett av många fokus för de olika partierna har blivit hur man hanterar den växande transportsektorn, bland annat genom att byta ut bränslet i tankarna (läs om vad de olika partierna vill här). Med en global frihandel och med växande entusiasm även för inhemsk e-handel blir trycket på transportsektorn hög. Allt fler varor beställs från internet och både skeppas och körs kort och tvärs globalt såväl som lokalt och regionalt. Fria returer är ett av e-handelns kanske viktigaste konkurrensmarginal och ökar pressen ytterligare på att transport till och från lager ska gå snabbt och billigt. Samtidigt finns en ökad efterfrågan på att körningen ska vara grön. Frågan blir då: går de två att förena? Svaret ligger logistiken och hur du kan kombinera olika körningar och optimera dina sträckor. Självklart är det också avgörande vad du fyller tanken med.

Trycket bland konsumenterna ökar från två olika håll. För det första vill vi ha snabb (och kostnadsfri) frakt; dessutom ökar trycket på att transporten ska gröncertifieras på olika sätt. Såhär uttrycker man det i DI.se:

”Alla vill ha bättre och snabbare service, men ingen vill betala för det. Folk förstår inte att det är en människa bakom. Chaufförerna ska fortfarande ha sina löner. Lägg till avgifter, fordon och bensin så måste du kanske ta 400 kronor för att leverera en matkasse. Vilken kund är villig att betala det när de har handlat mat för en tusenlapp?”